menu

非池中藝術網

線上藝廊

搜尋結果共計134

林裕盛-檳榔攤的女兒

非池中線上藝廊

林裕盛

檳榔攤的女兒,2013

NT$ 4,500

Elis Lin-Time leaves without saying goodbye to you.

非池中線上藝廊

Elis Lin

Time leaves without saying goodbye to you.,2019

NT$ 55,000

葛拉娜-Spring

非池中線上藝廊

葛拉娜

Spring,2019

NT$ 7,000

吳絲絨-櫻

非池中線上藝廊

吳絲絨

櫻,2018

NT$ 9,000

李芳時-玉蘭花山谷

非池中線上藝廊

李芳時

玉蘭花山谷

NT$ 29,000

葛拉娜-tranquility

非池中線上藝廊

葛拉娜

tranquility,2019

NT$ 48,000

鍾功哲-紅色情迷

非池中線上藝廊

鍾功哲

紅色情迷,2017

NT$ 38,000

沈鈺華-攑頭

非池中線上藝廊

沈鈺華

攑頭,2018

作品已售出

Yongxuan-花卉

非池中線上藝廊

Yongxuan

花卉,2018

NT$ 3,000

林裕盛-靜物001

非池中線上藝廊

林裕盛

靜物001

NT$ 5,000

葛拉娜-Sakura2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura2,2018

NT$ 16,000

鍾功哲-玉山春之頌

非池中線上藝廊

鍾功哲

玉山春之頌,2017

作品已售出

高正幸-非靜物的畫

非池中線上藝廊

高正幸

非靜物的畫,2018

NT$ 20,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_001

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_001,2018

NT$ 55,000

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

沈鈺華-聖丹尼之春 - 櫻I

非池中線上藝廊

沈鈺華

聖丹尼之春 - 櫻I,2019

作品已售出

MaDalin-櫻花湖畔  #23

非池中線上藝廊

MaDalin

櫻花湖畔 #23

NT$ 16,800

吳絲絨-鄉愁

非池中線上藝廊

吳絲絨

鄉愁,2019

NT$ 18,000

葛拉娜-Ballerina 4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 4,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-Colorful Heart

非池中線上藝廊

葛拉娜

Colorful Heart,2019

NT$ 3,000

林裕盛-女人

非池中線上藝廊

林裕盛

女人,2018

NT$ 5,000

吳絲絨-夢境

非池中線上藝廊

吳絲絨

夢境,2017

NT$ 100,000

林裕盛-Kurt Cobain

非池中線上藝廊

林裕盛

Kurt Cobain,2006

NT$ 10,000

曾寶萱-奇幻城市

非池中線上藝廊

曾寶萱

奇幻城市,2012

NT$ 15,000

葛拉娜-Sakura1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura1,2018

NT$ 16,000

Dorrie Hsu-裸2006-1

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

裸2006-1,2006

NT$ 16,000

李芳時-春之饗宴

非池中線上藝廊

李芳時

春之饗宴

NT$ 28,000

葛拉娜-On the Top

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the Top,2019

NT$ 18,000

葛拉娜-Latin spirit

非池中線上藝廊

葛拉娜

Latin spirit,2019

NT$ 6,000

吳絲絨-楓

非池中線上藝廊

吳絲絨

楓,2018

NT$ 7,000

李芳時-楓林倒影

非池中線上藝廊

李芳時

楓林倒影

NT$ 22,000

葛拉娜-Ballerina 3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 3,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-Song of violets

非池中線上藝廊

葛拉娜

Song of violets,2019

NT$ 11,000

鍾功哲-玫瑰

非池中線上藝廊

鍾功哲

玫瑰,2018

NT$ 5,200

鍾功哲-午後

非池中線上藝廊

鍾功哲

午後,2018

作品已售出

沈鈺華-花肖像- 桃花II

非池中線上藝廊

沈鈺華

花肖像- 桃花II,2018

作品已售出

李芳時-蓮花靜物

非池中線上藝廊

李芳時

蓮花靜物

NT$ 12,000

葛拉娜-Will you marry me

非池中線上藝廊

葛拉娜

Will you marry me,2018

NT$ 6,500

Dorrie Hsu-花海

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

花海,2008

NT$ 12,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_002

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_002,2018

NT$ 55,000

搜尋結果共計134

林裕盛-檳榔攤的女兒

非池中線上藝廊

林裕盛

檳榔攤的女兒,2013

NT$ 4,500

葛拉娜-On the Top

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the Top,2019

NT$ 18,000

沈鈺華-聖丹尼之春 - 櫻I

非池中線上藝廊

沈鈺華

聖丹尼之春 - 櫻I,2019

作品已售出

葛拉娜-Spring

非池中線上藝廊

葛拉娜

Spring,2019

NT$ 7,000

吳絲絨-楓

非池中線上藝廊

吳絲絨

楓,2018

NT$ 7,000

吳絲絨-鄉愁

非池中線上藝廊

吳絲絨

鄉愁,2019

NT$ 18,000

李芳時-玉蘭花山谷

非池中線上藝廊

李芳時

玉蘭花山谷

NT$ 29,000

葛拉娜-Ballerina 3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 3,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-Colorful Heart

非池中線上藝廊

葛拉娜

Colorful Heart,2019

NT$ 3,000

鍾功哲-紅色情迷

非池中線上藝廊

鍾功哲

紅色情迷,2017

NT$ 38,000

鍾功哲-玫瑰

非池中線上藝廊

鍾功哲

玫瑰,2018

NT$ 5,200

吳絲絨-夢境

非池中線上藝廊

吳絲絨

夢境,2017

NT$ 100,000

Yongxuan-花卉

非池中線上藝廊

Yongxuan

花卉,2018

NT$ 3,000

沈鈺華-花肖像- 桃花II

非池中線上藝廊

沈鈺華

花肖像- 桃花II,2018

作品已售出

曾寶萱-奇幻城市

非池中線上藝廊

曾寶萱

奇幻城市,2012

NT$ 15,000

葛拉娜-Sakura2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura2,2018

NT$ 16,000

葛拉娜-Will you marry me

非池中線上藝廊

葛拉娜

Will you marry me,2018

NT$ 6,500

Dorrie Hsu-裸2006-1

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

裸2006-1,2006

NT$ 16,000

高正幸-非靜物的畫

非池中線上藝廊

高正幸

非靜物的畫,2018

NT$ 20,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_002

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_002,2018

NT$ 55,000

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

Elis Lin-Time leaves without saying goodbye to you.

非池中線上藝廊

Elis Lin

Time leaves without saying goodbye to you.,2019

NT$ 55,000

葛拉娜-Latin spirit

非池中線上藝廊

葛拉娜

Latin spirit,2019

NT$ 6,000

MaDalin-櫻花湖畔  #23

非池中線上藝廊

MaDalin

櫻花湖畔 #23

NT$ 16,800

吳絲絨-櫻

非池中線上藝廊

吳絲絨

櫻,2018

NT$ 9,000

李芳時-楓林倒影

非池中線上藝廊

李芳時

楓林倒影

NT$ 22,000

葛拉娜-Ballerina 4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 4,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-tranquility

非池中線上藝廊

葛拉娜

tranquility,2019

NT$ 48,000

葛拉娜-Song of violets

非池中線上藝廊

葛拉娜

Song of violets,2019

NT$ 11,000

林裕盛-女人

非池中線上藝廊

林裕盛

女人,2018

NT$ 5,000

沈鈺華-攑頭

非池中線上藝廊

沈鈺華

攑頭,2018

作品已售出

鍾功哲-午後

非池中線上藝廊

鍾功哲

午後,2018

作品已售出

林裕盛-Kurt Cobain

非池中線上藝廊

林裕盛

Kurt Cobain,2006

NT$ 10,000

林裕盛-靜物001

非池中線上藝廊

林裕盛

靜物001

NT$ 5,000

李芳時-蓮花靜物

非池中線上藝廊

李芳時

蓮花靜物

NT$ 12,000

葛拉娜-Sakura1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura1,2018

NT$ 16,000

鍾功哲-玉山春之頌

非池中線上藝廊

鍾功哲

玉山春之頌,2017

作品已售出

Dorrie Hsu-花海

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

花海,2008

NT$ 12,000

李芳時-春之饗宴

非池中線上藝廊

李芳時

春之饗宴

NT$ 28,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_001

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_001,2018

NT$ 55,000