menu

非池中藝術網

線上藝廊

搜尋結果共計180

林裕盛-檳榔攤的女兒

非池中線上藝廊

林裕盛

檳榔攤的女兒,2013

NT$ 4,500

葛拉娜-On the Top

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the Top,2019

NT$ 18,000

楊玉金-廣場

非池中線上藝廊

楊玉金

廣場,2019

NT$ 65,000

吳絲絨-楓

非池中線上藝廊

吳絲絨

楓,2018

NT$ 7,000

葛拉娜-The freedom of movement

非池中線上藝廊

葛拉娜

The freedom of movement,2019

作品已售出

葛拉娜-Ballerina 1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 1,2019

NT$ 4,000

葛拉娜-Untitled

非池中線上藝廊

葛拉娜

Untitled,2018

NT$ 3,000

林裕盛-女人

非池中線上藝廊

林裕盛

女人,2018

NT$ 5,000

楊玉金-搏鬥

非池中線上藝廊

楊玉金

搏鬥,2018

NT$ 160,000

沈鈺華-金八古厝85號

非池中線上藝廊

沈鈺華

金八古厝85號,2018

作品已售出

沈鈺華-Le Marais  瑪黑區

非池中線上藝廊

沈鈺華

Le Marais 瑪黑區,2018

作品已售出

葛拉娜-Darling, don't worry! Everything is gonna be ok

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darling, don't worry! Everything is gonna be ok,2018

NT$ 9,999

Yongxuan-綻於凋零之剎

非池中線上藝廊

Yongxuan

綻於凋零之剎,2017

NT$ 100,000

鍾功哲-悠游

非池中線上藝廊

鍾功哲

悠游,2015

NT$ 96,000

鍾功哲-富貴吉祥

非池中線上藝廊

鍾功哲

富貴吉祥,2015

作品已售出

Elis Lin-Time leaves without saying goodbye to you.

非池中線上藝廊

Elis Lin

Time leaves without saying goodbye to you.,2019

NT$ 55,000

葛拉娜-Flamenco

非池中線上藝廊

葛拉娜

Flamenco,2019

NT$ 6,000

吳絲絨-櫻

非池中線上藝廊

吳絲絨

櫻,2018

NT$ 9,000

楊玉金-在路上 No.1

非池中線上藝廊

楊玉金

在路上 No.1,2018

NT$ 95,000

葛拉娜-tranquility

非池中線上藝廊

葛拉娜

tranquility,2019

NT$ 48,000

葛拉娜-Energy of Happiness

非池中線上藝廊

葛拉娜

Energy of Happiness,2018

NT$ 59,000

葛拉娜-I am on Fire

非池中線上藝廊

葛拉娜

I am on Fire,2018

NT$ 3,000

沈鈺華-攑頭

非池中線上藝廊

沈鈺華

攑頭,2018

作品已售出

吳絲絨-夢境

非池中線上藝廊

吳絲絨

夢境,2017

NT$ 100,000

沈鈺華-鹿港九曲巷-參

非池中線上藝廊

沈鈺華

鹿港九曲巷-參,2018

作品已售出

葛拉娜-Modern society2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Modern society2,2018

NT$ 11,500

葛拉娜-Sakura2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura2,2018

NT$ 16,000

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

沈鈺華-聖丹尼之春 - 櫻I

非池中線上藝廊

沈鈺華

聖丹尼之春 - 櫻I,2019

作品已售出

葛拉娜-Tango

非池中線上藝廊

葛拉娜

Tango,2019

NT$ 6,000

吳絲絨-鄉愁

非池中線上藝廊

吳絲絨

鄉愁,2019

NT$ 18,000

葛拉娜-Ballerina 3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 3,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-Colorful Heart

非池中線上藝廊

葛拉娜

Colorful Heart,2019

NT$ 3,000

鍾功哲-歲月的痕跡

非池中線上藝廊

鍾功哲

歲月的痕跡,2018

NT$ 38,000

葛拉娜-we are on Fire

非池中線上藝廊

葛拉娜

we are on Fire,2018

NT$ 5,000

沈鈺華-天井

非池中線上藝廊

沈鈺華

天井,2018

作品已售出

Yongxuan-花卉

非池中線上藝廊

Yongxuan

花卉,2018

NT$ 3,000

沈鈺華-花肖像- 桃花II

非池中線上藝廊

沈鈺華

花肖像- 桃花II,2018

作品已售出

林裕盛-靜物001

非池中線上藝廊

林裕盛

靜物001

NT$ 5,000

葛拉娜-Sakura1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura1,2018

NT$ 16,000

搜尋結果共計180

林裕盛-檳榔攤的女兒

非池中線上藝廊

林裕盛

檳榔攤的女兒,2013

NT$ 4,500

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

Elis Lin-Time leaves without saying goodbye to you.

非池中線上藝廊

Elis Lin

Time leaves without saying goodbye to you.,2019

NT$ 55,000

楊玉金-廣場

非池中線上藝廊

楊玉金

廣場,2019

NT$ 65,000

葛拉娜-Tango

非池中線上藝廊

葛拉娜

Tango,2019

NT$ 6,000

吳絲絨-櫻

非池中線上藝廊

吳絲絨

櫻,2018

NT$ 9,000

葛拉娜-The freedom of movement

非池中線上藝廊

葛拉娜

The freedom of movement,2019

作品已售出

葛拉娜-Ballerina 3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 3,2019

NT$ 4,500

葛拉娜-tranquility

非池中線上藝廊

葛拉娜

tranquility,2019

NT$ 48,000

葛拉娜-Untitled

非池中線上藝廊

葛拉娜

Untitled,2018

NT$ 3,000

鍾功哲-歲月的痕跡

非池中線上藝廊

鍾功哲

歲月的痕跡,2018

NT$ 38,000

葛拉娜-I am on Fire

非池中線上藝廊

葛拉娜

I am on Fire,2018

NT$ 3,000

楊玉金-搏鬥

非池中線上藝廊

楊玉金

搏鬥,2018

NT$ 160,000

沈鈺華-天井

非池中線上藝廊

沈鈺華

天井,2018

作品已售出

吳絲絨-夢境

非池中線上藝廊

吳絲絨

夢境,2017

NT$ 100,000

沈鈺華-Le Marais  瑪黑區

非池中線上藝廊

沈鈺華

Le Marais 瑪黑區,2018

作品已售出

沈鈺華-花肖像- 桃花II

非池中線上藝廊

沈鈺華

花肖像- 桃花II,2018

作品已售出

葛拉娜-Modern society2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Modern society2,2018

NT$ 11,500

Yongxuan-綻於凋零之剎

非池中線上藝廊

Yongxuan

綻於凋零之剎,2017

NT$ 100,000

葛拉娜-Sakura1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura1,2018

NT$ 16,000

鍾功哲-富貴吉祥

非池中線上藝廊

鍾功哲

富貴吉祥,2015

作品已售出

葛拉娜-On the Top

非池中線上藝廊

葛拉娜

On the Top,2019

NT$ 18,000

沈鈺華-聖丹尼之春 - 櫻I

非池中線上藝廊

沈鈺華

聖丹尼之春 - 櫻I,2019

作品已售出

葛拉娜-Flamenco

非池中線上藝廊

葛拉娜

Flamenco,2019

NT$ 6,000

吳絲絨-楓

非池中線上藝廊

吳絲絨

楓,2018

NT$ 7,000

吳絲絨-鄉愁

非池中線上藝廊

吳絲絨

鄉愁,2019

NT$ 18,000

楊玉金-在路上 No.1

非池中線上藝廊

楊玉金

在路上 No.1,2018

NT$ 95,000

葛拉娜-Ballerina 1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Ballerina 1,2019

NT$ 4,000

葛拉娜-Colorful Heart

非池中線上藝廊

葛拉娜

Colorful Heart,2019

NT$ 3,000

葛拉娜-Energy of Happiness

非池中線上藝廊

葛拉娜

Energy of Happiness,2018

NT$ 59,000

林裕盛-女人

非池中線上藝廊

林裕盛

女人,2018

NT$ 5,000

葛拉娜-we are on Fire

非池中線上藝廊

葛拉娜

we are on Fire,2018

NT$ 5,000

沈鈺華-攑頭

非池中線上藝廊

沈鈺華

攑頭,2018

作品已售出

沈鈺華-金八古厝85號

非池中線上藝廊

沈鈺華

金八古厝85號,2018

作品已售出

Yongxuan-花卉

非池中線上藝廊

Yongxuan

花卉,2018

NT$ 3,000

沈鈺華-鹿港九曲巷-參

非池中線上藝廊

沈鈺華

鹿港九曲巷-參,2018

作品已售出

葛拉娜-Darling, don't worry! Everything is gonna be ok

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darling, don't worry! Everything is gonna be ok,2018

NT$ 9,999

林裕盛-靜物001

非池中線上藝廊

林裕盛

靜物001

NT$ 5,000

葛拉娜-Sakura2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Sakura2,2018

NT$ 16,000

鍾功哲-悠游

非池中線上藝廊

鍾功哲

悠游,2015

NT$ 96,000