menu

非池中藝術網

線上藝廊

Collections

當代精選 經典版畫

版畫作品濃聚出藝術家內心中豐富的情感,令人動容,為當代版畫領域,開啟了更廣闊的視野,並開創出一條新的道路。

view all

非池中線上藝廊

非池中線上藝廊是藝術家C2C電商平台,提供藝術家很好的展示櫥窗舞台,跟欣賞您的藏家群眾建立起橋梁。

MORE
抽象

搜尋結果共計51

Bertram_Liu-wave the 2nd period life

非池中線上藝廊

Bertram_Liu

wave the 2nd period life,2020

NT$ 15,000

朱若茵-飛天《敦煌系列》

非池中線上藝廊

朱若茵

飛天《敦煌系列》,2020

NT$ 50,000

劉巧玲-地球之歌

非池中線上藝廊

劉巧玲

地球之歌,2019

作品已售出
NT$ 3,350

吳秀芳-松鶴延年-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-3,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越大峽谷

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越大峽谷,2019

NT$ 50,000

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

葉姿吟(行云)-欲言又止

非池中線上藝廊

葉姿吟(行云)

欲言又止,2017

NT$ 36,800

吳絲絨-牆語系列-2

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-2,2018

NT$ 80,000

高正幸-方格構成1808-3

非池中線上藝廊

高正幸

方格構成1808-3,2018

NT$ 20,000

李梓熒-狐要金裝

非池中線上藝廊

李梓熒

狐要金裝,2018

作品已售出
NT$ 12,000

高正幸-美好的一天

非池中線上藝廊

高正幸

美好的一天,2017

NT$ 300,000

Elis Lin-Sparkling in the City

非池中線上藝廊

Elis Lin

Sparkling in the City,2017

NT$ 45,000

Elis Lin-Carefree

非池中線上藝廊

Elis Lin

Carefree,2017

NT$ 45,000

高正幸-方格桌巾上的靜物180725-2

非池中線上藝廊

高正幸

方格桌巾上的靜物180725-2,2017

NT$ 90,000

魏安杰-夢之湖

非池中線上藝廊

魏安杰

夢之湖,2020

NT$ 9,200

朱若茵-破繭Breaking through

非池中線上藝廊

朱若茵

破繭Breaking through,2020

NT$ 18,000

李梓熒-弄蛇人

非池中線上藝廊

李梓熒

弄蛇人,2019

NT$ 25,000

吳秀芳-松鶴延年-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-2,2019

NT$ 68,000

胡志誠-港口掠影

非池中線上藝廊

胡志誠

港口掠影

NT$ 4,000

吳絲絨-層

非池中線上藝廊

吳絲絨

層,2019

作品已售出
NT$ 27,000

Dorrie Hsu-裸2006-1

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

裸2006-1,2006

NT$ 16,000

吳絲絨-牆語系列-1

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-1,2018

NT$ 80,000

李梓熒-抽象肖像畫 - 1

非池中線上藝廊

李梓熒

抽象肖像畫 - 1 ,2018

NT$ 30,000

高正幸-有橢圓桌子的會議室

非池中線上藝廊

高正幸

有橢圓桌子的會議室,2016

NT$ 180,000

高正幸-方格構成的靜物2

非池中線上藝廊

高正幸

方格構成的靜物2,2018

NT$ 36,000

Elis Lin-Life's Notes

非池中線上藝廊

Elis Lin

Life's Notes ,2018

NT$ 50,000

Elis Lin-After Rain

非池中線上藝廊

Elis Lin

After Rain,2017

NT$ 55,000

Ms.David-武士零玖 顏紅忠士

非池中線上藝廊

Ms.David

武士零玖 顏紅忠士,2020

NT$ 8,000

蘇峻弘 -厝瓦-2

非池中線上藝廊

蘇峻弘

厝瓦-2,2019

NT$ 38,000

吳秀芳-松鶴延年-4

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-4,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-松鶴延年-1

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-1,2019

NT$ 68,000

胡志誠-幻

非池中線上藝廊

胡志誠

幻,1997

NT$ 40,000

葛拉娜-Awakening

非池中線上藝廊

葛拉娜

Awakening,2018

作品已售出
NT$ 4,500

吳絲絨-牆語系列-3

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-3,2018

NT$ 80,000

高正幸-非靜物的畫

非池中線上藝廊

高正幸

非靜物的畫,2018

NT$ 20,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_002

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_002,2018

NT$ 55,000

高正幸-紅墊巾上的靜物

非池中線上藝廊

高正幸

紅墊巾上的靜物,2018

NT$ 48,000

Elis Lin-Best Moment in Life

非池中線上藝廊

Elis Lin

Best Moment in Life ,2017

NT$ 45,000

Elis Lin-untitled

非池中線上藝廊

Elis Lin

untitled,2018

作品已售出
NT$ 45,000

Elis Lin-Wheat Field

非池中線上藝廊

Elis Lin

Wheat Field,2017

NT$ 45,000

抽象

搜尋結果共計51

Bertram_Liu-wave the 2nd period life

非池中線上藝廊

Bertram_Liu

wave the 2nd period life,2020

NT$ 15,000

Ms.David-武士零玖 顏紅忠士

非池中線上藝廊

Ms.David

武士零玖 顏紅忠士,2020

NT$ 8,000

朱若茵-破繭Breaking through

非池中線上藝廊

朱若茵

破繭Breaking through,2020

NT$ 18,000

劉巧玲-地球之歌

非池中線上藝廊

劉巧玲

地球之歌,2019

作品已售出
NT$ 3,350

吳秀芳-松鶴延年-4

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-4,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-松鶴延年-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-2,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越大峽谷

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越大峽谷,2019

NT$ 50,000

胡志誠-幻

非池中線上藝廊

胡志誠

幻,1997

NT$ 40,000

吳絲絨-層

非池中線上藝廊

吳絲絨

層,2019

作品已售出
NT$ 27,000

葉姿吟(行云)-欲言又止

非池中線上藝廊

葉姿吟(行云)

欲言又止,2017

NT$ 36,800

吳絲絨-牆語系列-3

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-3,2018

NT$ 80,000

吳絲絨-牆語系列-1

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-1,2018

NT$ 80,000

高正幸-方格構成1808-3

非池中線上藝廊

高正幸

方格構成1808-3,2018

NT$ 20,000

Elis Lin-Elis's Wonderland_002

非池中線上藝廊

Elis Lin

Elis's Wonderland_002,2018

NT$ 55,000

高正幸-有橢圓桌子的會議室

非池中線上藝廊

高正幸

有橢圓桌子的會議室,2016

NT$ 180,000

高正幸-美好的一天

非池中線上藝廊

高正幸

美好的一天,2017

NT$ 300,000

Elis Lin-Best Moment in Life

非池中線上藝廊

Elis Lin

Best Moment in Life ,2017

NT$ 45,000

Elis Lin-Life's Notes

非池中線上藝廊

Elis Lin

Life's Notes ,2018

NT$ 50,000

Elis Lin-Carefree

非池中線上藝廊

Elis Lin

Carefree,2017

NT$ 45,000

Elis Lin-Wheat Field

非池中線上藝廊

Elis Lin

Wheat Field,2017

NT$ 45,000

魏安杰-夢之湖

非池中線上藝廊

魏安杰

夢之湖,2020

NT$ 9,200

朱若茵-飛天《敦煌系列》

非池中線上藝廊

朱若茵

飛天《敦煌系列》,2020

NT$ 50,000

蘇峻弘 -厝瓦-2

非池中線上藝廊

蘇峻弘

厝瓦-2,2019

NT$ 38,000

李梓熒-弄蛇人

非池中線上藝廊

李梓熒

弄蛇人,2019

NT$ 25,000

吳秀芳-松鶴延年-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-3,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-松鶴延年-1

非池中線上藝廊

吳秀芳

松鶴延年-1,2019

NT$ 68,000

胡志誠-港口掠影

非池中線上藝廊

胡志誠

港口掠影

NT$ 4,000

Elis Lin-Crying Bird

非池中線上藝廊

Elis Lin

Crying Bird,2019

NT$ 37,800

葛拉娜-Awakening

非池中線上藝廊

葛拉娜

Awakening,2018

作品已售出
NT$ 4,500

Dorrie Hsu-裸2006-1

非池中線上藝廊

Dorrie Hsu

裸2006-1,2006

NT$ 16,000

吳絲絨-牆語系列-2

非池中線上藝廊

吳絲絨

牆語系列-2,2018

NT$ 80,000

高正幸-非靜物的畫

非池中線上藝廊

高正幸

非靜物的畫,2018

NT$ 20,000

李梓熒-抽象肖像畫 - 1

非池中線上藝廊

李梓熒

抽象肖像畫 - 1 ,2018

NT$ 30,000

李梓熒-狐要金裝

非池中線上藝廊

李梓熒

狐要金裝,2018

作品已售出
NT$ 12,000

高正幸-紅墊巾上的靜物

非池中線上藝廊

高正幸

紅墊巾上的靜物,2018

NT$ 48,000

高正幸-方格構成的靜物2

非池中線上藝廊

高正幸

方格構成的靜物2,2018

NT$ 36,000

Elis Lin-Sparkling in the City

非池中線上藝廊

Elis Lin

Sparkling in the City,2017

NT$ 45,000

Elis Lin-untitled

非池中線上藝廊

Elis Lin

untitled,2018

作品已售出
NT$ 45,000

Elis Lin-After Rain

非池中線上藝廊

Elis Lin

After Rain,2017

NT$ 55,000

高正幸-方格桌巾上的靜物180725-2

非池中線上藝廊

高正幸

方格桌巾上的靜物180725-2,2017

NT$ 90,000