menu

非池中藝術網

多納藝術

【虛擬的夢境: 游依珊個展 Virtual Dream: YU I-Shan Solo Exhibition】凱基銀行天母分行 KGI Bank x Donna Art & Consulting

  • 展期

    日期:2020-10-06 ~ 2021-01-15

  • 地點

    凱基銀行天母分行 台北市士林區德行西路7號

  • 參展藝術家

    游依珊

  • coming soon

游依珊多納藝術凱基銀行天母分行虛擬的夢境

展覽藝術品

view all
游依珊-漂浮2017-4 The Floating 2017-4

多納藝術

游依珊

漂浮2017-4 The Floating 2017-4,2017

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2018-2

多納藝術

游依珊

漂浮 2018-2 ,2018

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2020-5 (Floating 2020-5)

多納藝術

游依珊

漂浮 2020-5 (Floating 2020-5),2020

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2019-1 (The Floating 2019-1)

多納藝術

游依珊

漂浮 2019-1 (The Floating 2019-1),2019

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2017-2 The Floating 2017-2

多納藝術

游依珊

漂浮 2017-2 The Floating 2017-2,2017

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2020-6 (Floating 2020-6)

多納藝術

游依珊

漂浮 2020-6 (Floating 2020-6),2020

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2017-8 (The Floating 2017-8)

多納藝術

游依珊

漂浮 2017-8 (The Floating 2017-8),2017

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2015-1 The Floating 2015-1

多納藝術

游依珊

漂浮 2015-1 The Floating 2015-1,2015

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2018-10 (The Floating 2018-10)

多納藝術

游依珊

漂浮 2018-10 (The Floating 2018-10),2018

請洽畫廊

游依珊-漂浮 2017-3 The Floating 2017-3

多納藝術

游依珊

漂浮 2017-3 The Floating 2017-3,2017

請洽畫廊

猜你喜歡

view all

推薦藝術家

view all

推薦展覽

view all