menu

非池中藝術網

人物專訪

藝言堂叩應區:4/7-4/20主持人-歐士豪

2009-04-06656

歐士豪

1979年生

印象畫廊當代空間經理

世新大學行政管理學系

國立師範大學藝術行政暨管理研究所

興趣:爬山、閱讀、旅遊、咖啡

藝言堂叩應區4/7-4/20主持人歐士豪

單元系列

臺北市立美術館

66 videos
view all

更多影片

view all

單元系列

view all
66

videos

臺北市立美術館

17

videos

敦煌藝術中心

15

videos

【藝術解碼】

29

videos

藝術博覽會