menu

非池中藝術網

張永達

SeenUnseen-Entropy n º4

2018|聲音裝置(電腦、Arduino、蓋格偵測管、客製化微電腦控制晶片、耳機、不鏽鋼圓管)

尺寸依空間可調整

相關藝術品

view all
張永達 -SeenUnseen-Entropy n º4

采泥藝術

張永達

SeenUnseen-Entropy n º4 ,2018

請洽畫廊

張永達 -SeenUnseen-Entropy n º3

采泥藝術

張永達

SeenUnseen-Entropy n º3 ,2018

請洽畫廊

張永達 -SeenUnseen-Entropy n º2

采泥藝術

張永達

SeenUnseen-Entropy n º2 ,2018

請洽畫廊

張永達 -Seen/Unseen-Entropynº1

采泥藝術

張永達

Seen/Unseen-Entropynº1,2018

請洽畫廊