menu

非池中藝術網

線上藝廊

璞玉獎創作-線上微展覽

由文化部指導,國立新竹生活美學館主辦的「璞玉發光-全國藝術行銷活動」,為目前臺灣藝術徵件中,相當具有代表性的獎項之一。從創立至今,已經邁入了第十年,期間扶植了許多優質的藝術新秀。

MORE

Collections

抽象作品推薦

抽象作品讓觀者可以感受到對於不存在空間的另類想像。或許這些,正是藝術家為其觀者抒發逃離現實狀態最好的禮物。

view all

Collections

抗暑推薦作品

透過作品給人輕鬆透徹、微風徐拂的感覺,正好在炎炎夏日中,讓人思緒休息放鬆,對於消暑的心境真是有莫大的幫助呢!

view all

非池中線上藝廊

非池中線上藝廊是藝術家C2C電商平台,提供藝術家很好的展示櫥窗舞台,跟欣賞您的藏家群眾建立起橋梁。

MORE

Collections

誠意的寫實

我們不希望繪畫的技術苦功,因為當代藝術的多樣性而受到忽視,因此就讓我們從寫實繪畫開始,重新感受一種誠意的手感吧!

view all
抽象

搜尋結果共計456

吳秀芳-欲尋仙境上高原

非池中線上藝廊

吳秀芳

欲尋仙境上高原,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-4

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-4,2019

NT$ 65,000

林育弘-一葉菩提

非池中線上藝廊

林育弘

一葉菩提,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-7

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-7,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-4

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-4,2019

NT$ 10,000

葛拉娜-Night of Music

非池中線上藝廊

葛拉娜

Night of Music,2017

NT$ 2,000

葛拉娜-Darkness3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness3,2019

NT$ 1,500

葛拉娜-Cherry blossom fantasy6

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy6,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy3,2019

NT$ 550

葛拉娜-Yellow sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

Yellow sketch,2011

NT$ 800

林育弘-在山谷中回音

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音,2019

NT$ 10,000

吳秀芳-山在虛無缥緲間-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-2,2019

NT$ 60,000

林育弘-美好時光

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光,2015

NT$ 3,000

吳秀芳-烟嵐春曉

非池中線上藝廊

吳秀芳

烟嵐春曉,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-6

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-6,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-3,2019

NT$ 68,000

林育弘-在山谷中回音-9

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-9,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-6

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-6,2019

NT$ 10,000

葛拉娜-white stars

非池中線上藝廊

葛拉娜

white stars,2019

NT$ 3,400

葛拉娜-green cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

green cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Darkness2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness2,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy5

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy5,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy2,2019

NT$ 550

林育弘-在山谷中回音-3

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-3,2019

NT$ 10,000

吳秀芳-山在虛無缥緲間-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-3,2019

NT$ 55,000

林育弘-美好時光-3

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光-3,2015

NT$ 3,000

吳秀芳-輕舟已過萬重山

非池中線上藝廊

吳秀芳

輕舟已過萬重山,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-5

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-5,2019

NT$ 68,000

薈伶-靜的聲音

非池中線上藝廊

薈伶

靜的聲音

NT$ 8,800

林育弘-在山谷中回音-8

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-8,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-5

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-5,2019

NT$ 10,000

葛拉娜-red cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

red cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Dream

非池中線上藝廊

葛拉娜

Dream,2009

作品已售出
NT$ 1,800

葛拉娜-Darkness1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness1,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy4,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy1,2019

NT$ 550

林育弘-在山谷中回音-2

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-2,2019

NT$ 10,000

吳秀芳-飛越火焰山-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火焰山-2,2019

NT$ 68,000

林育弘-美好時光-2

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光-2,2015

NT$ 3,000

抽象

搜尋結果共計456

吳秀芳-欲尋仙境上高原

非池中線上藝廊

吳秀芳

欲尋仙境上高原,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-5

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-5,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-3,2019

NT$ 68,000

林育弘-一葉菩提

非池中線上藝廊

林育弘

一葉菩提,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-8

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-8,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-6

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-6,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-4

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-4,2019

NT$ 10,000

葛拉娜-red cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

red cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-green cup

非池中線上藝廊

葛拉娜

green cup,2019

NT$ 2,800

葛拉娜-Darkness3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness3,2019

NT$ 1,500

葛拉娜-Darkness1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness1,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy5

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy5,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy3

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy3,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy1

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy1,2019

NT$ 550

林育弘-在山谷中回音-3

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-3,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音,2019

NT$ 10,000

吳秀芳-飛越火焰山-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火焰山-2,2019

NT$ 68,000

林育弘-美好時光-3

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光-3,2015

NT$ 3,000

林育弘-美好時光

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光,2015

NT$ 3,000

吳秀芳-飛越火燄山-6

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-6,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-飛越火燄山-4

非池中線上藝廊

吳秀芳

飛越火燄山-4,2019

NT$ 65,000

薈伶-靜的聲音

非池中線上藝廊

薈伶

靜的聲音

NT$ 8,800

林育弘-在山谷中回音-9

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-9,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-7

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-7,2019

NT$ 10,000

林育弘-在山谷中回音-5

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-5,2019

NT$ 10,000

葛拉娜-white stars

非池中線上藝廊

葛拉娜

white stars,2019

NT$ 3,400

葛拉娜-Night of Music

非池中線上藝廊

葛拉娜

Night of Music,2017

NT$ 2,000

葛拉娜-Dream

非池中線上藝廊

葛拉娜

Dream,2009

作品已售出
NT$ 1,800

葛拉娜-Darkness2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Darkness2,2019

NT$ 1,800

葛拉娜-Cherry blossom fantasy6

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy6,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy4

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy4,2019

NT$ 550

葛拉娜-Cherry blossom fantasy2

非池中線上藝廊

葛拉娜

Cherry blossom fantasy2,2019

NT$ 550

葛拉娜-Yellow sketch

非池中線上藝廊

葛拉娜

Yellow sketch,2011

NT$ 800

林育弘-在山谷中回音-2

非池中線上藝廊

林育弘

在山谷中回音-2,2019

NT$ 10,000

吳秀芳-山在虛無缥緲間-3

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-3,2019

NT$ 55,000

吳秀芳-山在虛無缥緲間-2

非池中線上藝廊

吳秀芳

山在虛無缥緲間-2,2019

NT$ 60,000

林育弘-美好時光-2

非池中線上藝廊

林育弘

美好時光-2,2015

NT$ 3,000

吳秀芳-輕舟已過萬重山

非池中線上藝廊

吳秀芳

輕舟已過萬重山,2019

NT$ 68,000

吳秀芳-烟嵐春曉

非池中線上藝廊

吳秀芳

烟嵐春曉,2019

NT$ 68,000